Co się dzieje?

Budka Suflera w 1974 roku
44 LATA TEMU…

W tym roku, 2 lutego roku mija 44 rocznica zarejestrowania przez Budkę Suflera pierwszej piosenki...