List otwarty

List otwarty

Lublin, dnia 30 sierpnia 2020 r.

                                                                      Szanowna Pani Dyrektor

                                                                     Anna Cyzowska-Andura

                                                               Telewizja Polska S.A.;

                                                                     Szanowny Pan Dyrektor

                                                   Marek Sierocki

                                                               Telewizja Polska S.A.

 

LIST  OTWARTY

W związku z zaplanowanym w ramach Festiwalu Opolskiego koncertem „Cisza jak ta”, poświęconym pamięci Romualda Lipko, jako muzycy Budki Suflera, z którą śp. Romuald Lipko przeszedł całą swą drogę artystyczną, z którą odnosił swe największe sukcesy jako kompozytor, aranżer i artysta wykonawca, z którą odbył swą ostatnią trasę koncertową w 2019 r. oraz dokonał ostatnich w życiu nagrań swych kompozycji, oświadczamy, że za swój moralny obowiązek uważamy uczczenie pamięci zmarłego Przyjaciela poprzez wystąpienie w takim koncercie.

Trudno zrozumieć, dlaczego wśród licznych wykonawców koncertu ma zabraknąć Budki Suflera. Dlaczego Budka Suflera ma zostać pozbawiona możliwości złożenia hołdu swemu liderowi i kompozytorowi, skoro właśnie z tym Zespołem śp. Romuald Lipko identyfikował się  przez całe swe życie i w ostatnim roku swego życia reaktywował jego działalność.

Niniejszym wyrażamy głębokie zdziwienie, zaskoczenie i  rozgoryczenie faktem, że Budka Suflera nie została uwzględniona wśród występujących w tym koncercie wykonawców.

Smuci to, że Telewizja Polska, jako organizator koncertu „Cisza jak ta”, uniemożliwiła wypełnienie nam – najbliższym współpracownikom i przyjaciołom – moralnych zobowiązań wobec śp. Romualda Lipko i należyte Jego uczczenie.

 

Z wyrazami szacunku

w imieniu Zespołu Budka Suflera

Mieczysław Jurecki                                 Tomasz Zeliszewski