Odpowiedź

Odpowiedź

W dniu 5 VI br. na stronie internetowej Pana Marka Torzewskiego ukazało się oświadczenie Pani Barbary Torzewskiej dotyczące nagrania utworu „Niebo co dzień” w wykonaniu Pana Marka Torzewskiego. Kontynuowanie wymiany zdań na ten temat byłoby już zbędne, gdyby nie  konieczność wyjaśnienia pewnych nieporozumień.

Z głębokim przekonaniem podtrzymuję wcześniej wyrażone w dniu 4 czerwca stanowisko, że piosenka „Niebo co dzień” nie została skomponowana specjalnie dla Pana Marka Torzewskiego. Nie jest tak choćby z tej przyczyny, że utwór ten powstał jeszcze w latach 90-tych, a więc przez zaistnieniem projektu współpracy pomiędzy Panem Romualdem Lipko oraz Panem Markiem Torzewskim. Nie mam też powodów, żeby negować fakt zaangażowania śp. Romualda w muzyczny projekt z  Panem Markiem Torzewskim. Faktem jest natomiast, że utwór „Niebo co dzień” był pisany, a dotyczy to zarówno muzyki jak i tekstu, z myślą o  Felicjanie Andrzejczaku jako wokaliście O tym, że piosenka ta była częścią projektu Lipko – Torzewski  nawet nie wiedziałem. Podkreślam, że  nie wyrażałem zgody na wykorzystanie mojego tekstu w nagraniu Pana Torzewskiego. Być może nie zwrócono się do mnie o tę zgodę ze względu na fakt, że projekt ten nigdy nie został sfinalizowany Fanów Budki Suflera może zaciekawić to, że istnieje nagranie demo utworu „Niebo co dzień” także w wykonaniu Krzysztofa Cugowskiego i Budki Suflera oraz wersja zaśpiewana przeze mnie. Takie nagrania demo pełnią jedynie role demonstracyjną dla wydawców i producentów. Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, że nagranie Budki Suflera, którego premiera odbyła się w dniu 28 maja br., jest pierwszym oficjalnym wydaniem tego utworu.

Dodać chcę – bo najwyraźniej i w tej kwestii zachodzi nieporozumienie – że w oświadczeniu, które złożyłem wspólnie z Panią Dorotą Mazurkiewicz-Lipko nie wyrażaliśmy oczekiwania, że nagranie w wykonaniu Pana Marka Torzewskiego zostanie usunięte z sieci, a jedynie kwestionowaliśmy opis dołączony do wideoklipu, który był nierzetelny i naruszał, a w zakresie określenia, iż prezentowany utwór jest „wersją oryginalną” nadal narusza, prawa twórców utworu „Niebo co dzień”.

Dobrą pozycję artysty na rynku, w każdym czasie kreuje jedynie oferta artystyczna skierowana do publiczności.

Tomasz Zeliszewski