Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenie

W związku z tym, że w dzień po premierze utworu ”Niebo co dzień” w wykonaniu Felicjana Andrzejczaka oraz zespołu Budka Suflera, która to premiera miała miejsce w internecie w dniu 28 maja 2020 r., na YouTube udostępniony został ten sam utwór (wideoclip) w wykonaniu Pana Marka Torzewskiego, oświadczamy co następuje:

1) Utwór ”Niebo co dzień” został stworzony przez Romualda Lipko (muzyka) oraz Tomasza Zeliszewskiego (słowa). Wbrew informacji towarzyszącej udostępnieniu wersji Pana Marka Torzewskiego, utwór nie został skomponowany przez Romualda Lipko specjalnie dla niego.

2) Pan Marek Torzewski wykorzystał tekst autorstwa Tomasza Zeliszewskiego nie wskazując nazwiska twórcy, co stanowi naruszenie jego autorskich praw osobistych. Ponadto fakt eksploatacji utworu polegający na opublikowaniu utworu w wykonaniu innego artysty w dzień po jego oficjalnej premierze jest ewidentnie działaniem naruszającym dobre obyczaje.

3) Opis, w który został zaopatrzony udostępniony w internecie utwór, w wykonaniu Pana Marka Torzewskiego, narusza prawa twórców utworu i artystów wykonawców. Opis ten brzmi: <<Marek Torzewski ” Niebo co dzień ” Romuald Lipko Budka Suflera (original version)>>. Jest to opis nierzetelny i wprowadzający odbiorców w błąd, a to z następujących przyczyn:

po pierwsze – przytoczony opis nie informuje o tym, że autorami piosenki są Romuald Lipko i Tomasz Zeliszewski, co stanowi naruszenie ich praw. Ponadto, sposób wymienienia w tym opisie Pana Marka Torzewskiego może być przez odbiorców odczytywany jako wskazanie, że jest On współtwórcą, a nie tylko wykonawcą piosenki;

po drugie – wzmianka o Budce Suflera sugeruje, że utwór został wykonany przy udziale tego właśnie Zespołu, co nie jest zgodne z prawdą;

po trzecie – użycie określenia „original version” wskazuje, że wykonanie Pana Marka Torzewskiego jest pierwotnym nagraniem utworu „Niebo co dzień”, przez co stworzone zostaje wrażenie, że wersja nagrana przez Budkę Suflera ma charakter wtórny (cover). Tymczasem oryginalnym nagraniem utworu „Niebo co dzień” jest wersja nagrana i opublikowana wcześniej przez zespół „Budka Suflera”.

Mając powyższe na uwadze oczekujemy, że Pan Marek Torzewski złoży publiczne oświadczenie (opublikowane na swojej oficjalnej stronie marektorzewski.com.pl oraz na kanale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=PzkYgasRWIc&feature=share&fbclid=IwAR1MPbEcxr-e0NVeVH9c8_UQjvFLs0yCTu4lfBGLcsn5T4pE7-vtETnlliw ), że autorami piosenki „Niebo co dzień” są Romuald Lipko oraz Tomasz Zeliszewski oraz, że przy nagraniu jego wersji tego utworu nie towarzyszył mu zespół Budka Suflera, a ponadto, że przy jakimkolwiek udostępnieniu swojego wykonania utworu Pan Marek Torzewski zamieści wymagane przez prawo oraz prawdziwe informacje co do jego autorstwa oraz pominie w opisie zwrot „original version”, jak też „Budka Suflera”.

Tomasz Zeliszewski            Dorota Mazurkiewicz-Lipko