Czas, który płynie w nas

Czas, który płynie w nas

icon-album-title tytuł: Czas, który płynie w nas
icon-songs-list muzyka: Romuald Lipko
icon-song-text słowa: Andrzej Mogielnicki

Czas, który płynie w nas
Nasz ukryty czas
Ten los darowany nam
Tylko jeden raz
Niezmierzony, skończony…
Zagoniony, stracony…
Jak to czas…

Jest pora w nim na śpiew
I na sadzenie drzew
Jest miejsce w nim na lot
I na gniew, i na trud, i na pot
Jest tyle dni i lat
Gdy żyjesz z nim za pan brat
Są chwile, jedna, dwie
Gdy się dotknąć wieczności chce…

Czas, który płynie w nas
Nasz ukryty czas
Ten los darowany nam
Tylko jeden raz
Niespełnienie, spełnienie
Oka mgnienie, olśnienie
Złudny blask

Jest pora w nim na śpiew…