Dwudziesty wiek

Dwudziesty wiek

icon-album-title tytuł: Dwudziesty wiek
icon-songs-list muzyka:  Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski
icon-song-text słowa:  Tomasz Zeliszewski

Najbliższej jest krew
Gdy czujesz jej rytm

Najdalej to chleb
Ten, który ma być

Najczęściej to bieg
Po zaszczyty bez sensu i tchu

Najrzadziej to przejść
Na zwyczajną i najprostszą z dróg

Wspaniale jest być człowiekiem
I już…

Niedobrze nie mówić
Że więcej byś mógł

Prawdziwie to chcieć być kochanym
Do końca swych dni

Żarliwie to gdy jesteś blisko – daleko tak
Blisko – daleko tak
Blisko tak
Sam czujesz jak

Podstępnie to stawiać pomniki za dnia
A głupio je burzyć bo zmienił się czas

Cudownie to chcieć być kochanym