Sięgnąć gwiazd

Sięgnąć gwiazd

icon-album-title tytuł: Sięgnąć gwiazd
icon-songs-list muzyka: Romuald Lipko
icon-song-text słowa: Andrzej Mogielnicki

Nie lękaj się nagłych burz
i groźnie wezbranych fal
Bo wichry ze wszystkich mórz
w końcu powiodą cię w dal

Za horyzontem wciąż jest
nieznany okrągły świat
Musisz go poznać po kres
nie licząc zysków i strat

Niepoprawni i szaleni
pełni tęsknot i nadziei
Zabłąkani w swoich snach
niewiedzący co to strach
Urodzeni by, urodzeni ,by sięgnąć gwiazd
Urodzeni by, urodzeni, by sięgnąć gwiazd

A kiedy spyta cię ktoś
Jaki tej podróży cel
odpowiesz ? płynąć to dość
a reszta zobaczy się

Niepoprawni i szaleni
pełni tęsknot i nadziei
Zabłąkani w swoich snach
niewiedzący co to strach

Niepoprawni i szaleni
pełni tęsknot i nadziei
Zabłąkani w swoich snach
niewiedzący co to strach

Urodzeni by, urodzeni, by sięgnąć gwiazd