Siema!

Siema!

 

Szanowni Producenci, Organizatorzy i Wolontariusze działający na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

Serdecznie dziękujemy za liczne zaproszenia koncertowe jakie do Budki Suflera zostały skierowane z kraju i zagranicy.

Ponieważ nie możemy wziąć udziału w tegorocznych koncertach pragnę wyjaśnić przyczynę takiego stanu rzeczy.

11 stycznia 2023 roku, w szpitalu w Lublinie mam wyznaczony termin poważnego zabiegu operacyjnego. Nie jest zatem możliwe abyśmy mogli zagrać na którymkolwiek koncercie WOŚP w tegorocznym terminie, a Budka Suflera to zespół, nie projekt i zastępstwa nie są możliwe. Zawsze wspieraliśmy szlachetne cele Fundacji i mam nadzieję na przyszłoroczny nasz udział w tej imprezie.

Z wyrazami szacunku. Siema!

Tomasz Zeliszewski