„Wtedy gdy się najmniej spodziewasz…”

„Wtedy gdy się najmniej spodziewasz…”

Przyjaciele, którzy odeszli…