Życie co dzień wiersze pisze

Życie co dzień wiersze pisze

icon-album-title tytuł: Życie co dzień wiersze pisze
icon-songs-list muzyka: Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski
icon-song-text słowa: Tomasz Zeliszewski

Podróż cudem jest
Bracie
Pasją w życia schemacie
Zwykle jest
Piękniejsza niż sam cel
Bo dążyć to jest ta siła
Która ludzi zbliżyła
Hen… do gwiazd
Dalekich cały czas

Życie co dzień wiersze pisze
Atramentem plamiąc biel
A ja szukam Cię
A ja szukam Cię
Moją podróż i mój cel
Ziemia ciągle nas unosi
Tańcząc wiecznie pośród gwiazd
A ja tak bym chciał
A ja tak bym chciał
Spotkać Ciebie chociaż raz

Podróż walką jest
Bracie
Bitwą, którą wygracie
Wtedy, gdy te same macie sny
Bo dążyć, to jest jak miłość
Której wcześniej nie było
Ale jest i będzie jeśli chcesz

Życie co dzień wiersze pisze
Atramentem plamiąc biel
A ja szukam Cię
A ja szukam Cię
Moją podróż i mój cel
Ziemia ciągle nas unosi
Tańcząc wiecznie pośród gwiazd
A ja tak bym chciał
A ja tak bym chciał
Spotkać Ciebie chociaż raz